top of page

OKUDEN

Okuden Reiki II


Okuden is de 2e graad, het tweede niveau in Usui Reiki Ryōhō.De kanji voor het woord "okuden", zie je hiernaast in de afbeelding.

"Oku" betekent: hart / innerlijk

"den" betekent: volgen / traditie.

Een andere interpretatie is "een innerlijk diep weten"

Met Okuden ontvang je 2 initiaties, welke je alleen kan ontvangen indien je het pad van Shōden (Reiki I) hebt afgelegd en daar ook goed in geoefend bent.

Na het ontvangen van Shōden is het daarom ook van belang, dat je de meditaties die je geleerd hebt met Shōden, vloeiend kunt toepassen. Als vanzelfsprekend voel je je er ook goed in thuis met het geven en ontvangen van Reiki.

In Shōden wordt een gerichte basis gelegd op het fysieke lichaam, welke een persoonlijke groei en ontwikkeling naar Okuden mogelijk maakt.


Bij Okuden ligt de focus met name op jouw spirituele en persoonlijke ontwikkeling, waarbij zowel het emotionele als het mentale lichaam aan de orde komen. Inzicht en bewustwording wordt bij het veelvuldig oefenen en toepassen als een tweede natuur. En zo groei je dan als vanzelf in een eigen tempo, met een minimaal tijdsbestek van 2 jaar, verder naar Shipiden. (Reiki IIIa – Masterschap)


Volgens Mikao Usui, en ja... ik deel zijn mening, is je spirituele staat of je eigen trillingsgetal, mede bepalend in hoeverre jouw kanaal open en gezuiverd wordt/is. Voor de één zal dat ca. 60 % zijn, voor een ander misschien wel 70 % of meer. Wat ook bepalend is, is in hoeverre jij als mens je bezig houdt met jouw spirituele pad én … in hoeverre jij dit voor jezelf in een holistisch plaatje plaatst.


Bij Okuden is het dus niet alleen maar helende liefdevolle energie geven en ontvangen, maar vooral ook een grote persoonlijke verdiepende groei naar bewustzijn en ontwikkeling op diverse vlakken van het leven.

Hierbij zijn (Prana) voeding, bewustwording in je bewustzijn, leefgewoonten een vanzelfsprekendheid.

Mikao Usui heeft dit bewustwordingsproces beschreven in zijn 5 leefregels welke inmiddels 100 jaar oud zijn, maar nog steeds actueel.


Eerlijkheidshalve heb ik hier voor mezelf in de 1e 2 zinnen kleine woordelijke verandering in aangebracht omdat ik een ontkennende factor als negatief ervaar. Hoe positief het ook bedoeld is.

Dus voor mij is het: Ik ben vandaag Kalm en ik ben vandaag Zorgeloos ipv Ik maak me vandaag NIET boos en ik maak me vandaag GEEN zorgen.


De Reikisymbolen, 3 stuks voor Okuden en nog ééntje extra omdat dit liefdevolle symbool zoveel kan betekenen voor alle levende wezens hier op Aarde leeft. Uiteraard met de daarbij behorende mantra's welke ik uitvoerig zal bespreken en welke natuurlijk dan ook worden getoond en beoefend. Je leert er gaande weg mee werken, en welke uitwerking ze hebben tijdens een heling.


Eén van deze symbolen is de Brug, welke wordt gebruikt met het sturen van Reiki over afstand of tijd. Bij Shōden heb je al geleerd hoe de energie te sturen, met de Brug krijgt deze manier van energie sturen een geheel andere dimensie.

Andere uitbreiding zijn de Reiki-box en het geven van groepshealingen op locatie of op afstand.


Zo bij elkaar geeft de kennismaking en een initiatie met Okuden een hele krachtige energetische healings mogelijkheid in de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van de Reiki-beoefenaar.


De Okuden initiatie en oefeningen worden verdeeld over 3 dagdelen en de kosten van deze Okuden ( Reiki II ) initiatie zijn € 245,00 inclusief lunch, dranken, syllabus, certificaat en Reiki-box, waarvan € 100 als aanbetaling/inschrijving voor de cursus en het restant van € 145,00 een week voor de geplande datum betaald dient te zijn.


Vul bij belangstelling onderstaand contactformulier in.

Datum van een Okuden (Reiki II) initiatie is in overleg nader te bepalen en afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.


Marion S. Elzinga

Usui Reiki Ryōhō

Reiki Master


Ymoya Residentie

Hulshorst

bottom of page