top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ymoya coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ymoya Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Ymoya coaching verstrekt.

Ymoya Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM Ymoya Coaching DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Ymoya Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Ymoya Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit persoonlijke coaching en begeleiding, hetzij privé dan wel zakelijk.


HOE LANG Ymoya Coaching GEGEVENS BEWAART

Ymoya Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Ymoya Coaching verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. verzending met PostNL).


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ymoya Coaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ymoya Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Ymoya Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ymoya Coaching bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ymoya Coaching te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ymoya Coaching heeft hier geen invloed op.

Ymoya Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om via Ymoya Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ymoya@live.nl. Ymoya Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Ymoya Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ymoya Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ymoya Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ymoya Coaching op via ymoya@live.nl

www.ymoya.nl is een website van Ymoya Coaching en is als volgt te bereiken:


Postadres en vestigingsadres:

Varelseweg 23A

8077 RB Hulshorst


Telefoon: +31 6 17 44 76 48

E-mailadres: ymoya@live.nl

bottom of page