top of page

SHōDEN

Shōden - Reiki I


Shōden is de eerste graad, het eerste niveau, van Usui Reiki Ryōhō.

De eerste stap waarmee je begint binnen het Reiki healings systeem.


De kanji (Japanse schrifttekens) voor Shōden staan hiernaast afgebeeld.

Als je er voor kiest om Usui Reiki Ryōhō op een zo oorspronkelijk mogelijke manier te willen gaan beoefenen, dan staat dit niveau in het teken van de heelwording van lichaam, geest en ziel.

Door middel van specifieke meditaties zuiver je jezelf en jouw energie zodat blokkades opgeruimd kunnen worden.


Na de 4 initiatie met Shōden, is het heel bijzonder om te ervaren hoe de zuivering van jouw energie en lichaam zich manifesteert en dit tot een zeer positieve ommezwaai binnen jouw totale persoonlijke groei transformeert.

Shōden is een hele zuivere en zeker ook pure wijze om je persoonlijke trilling te verhogen en dit tegelijk ook uit te stralen aan je omgeving en daarmee door te geven middels je handen.


Als Reiki Master, is het altijd weer een hele mooie ervaring om te zien gebeuren hoe deze transformerende energie bij de cursisten waar te nemen is, en hoe zij hierdoor aan het einde van de cursus een hele ander uitstraling hebben.

Een pasgeboren kindje heeft een open kanaal met de Universele energie. Het is de verbinding met datgene waar de Boeddha-natuur vandaan komt.

Dit contact blijft na de incarnatie enige tijd bestaan en dus blijft dit kanaal ook enige tijd open.

Gedurende het opgroeien van het kind in de 1e 7 levensjaren, bindt het kind zich steeds meer met de aarde (aardingsproces of aarden) en vergeet langzaam aan zijn herkomst. (1e Chakra)


Het leert regels, normen en waarden en krijgt zodoende een kader aangemeten.

In het begin gaat dat onbewust, later bewust. Kinderen willen erbij horen. Zijn bang buiten de groep te vallen en de meeste kinderen gedragen zich daar dan ook naar, op uitzondering daar gelaten. Kleding, muziekkeuze, gedrag, uiterlijk, kortom er wordt een Ego gevormd welk een sterke verbinding probeert te maken met de aarde. Hoe sterker het Ego, hoe sterker het aardingsproces kan zijn.


Bij Shōden (Reiki I) wordt de verbinding met de Universele energie herstelt middels de initiaties.

Tijdens deze initiaties wordt het Kruin chakra en het 3e-Oog chakra heropend en verbonden met het Hart chakra, de handen en de voeten. Dit is een blijvende en altijd aanwezige energetische staat.


Je kunt daarna de Universele energie ontvangen en doorgeven.

Tevens wordt het trillingsgetal van jouw Prana verhoogt richting de trilling van de Universele energie die je nu kunt ontvangen. Dit is echter niet blijvend, daar dit een direct oefen en werkpunt is voor een ieder die er voor kiest om met Reiki I te gaan werken en helen.


We gaan er vanuit dat gedurende een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen (dit is bij Shōden initiatie), je trilling verhoogd blijft.

Maar eigenlijk is dit andersom geredeneerd. Door het verhogen van de trilling onderga je een zuiveringsperiode van ongeveer 21 dagen.

Vergelijk het met een kraan die je lang niet meer gebruikt hebt. Als je hem weer aansluit is het allereerste water vies en verontreinigd.

Met andere woorden, je dient er zelf wel voor te zorgen, d.m.v. o.a. oefening en meditaties, om deze trilling hoog te houden.

Dit kan door veel met Reiki bezig te zijn. Elke holistische beoefening is goed om je eigen trillingsgetal te verhogen en hoog te houden. Tijdens dit verhogen van je trillingsgetal begint je Prana én de Universele energie opnieuw te stromen vanuit je Kruin-Chakra door de Sushumna Nadi naar je Perineum (basis-Chakra) en vandaar uit naar het gehele lichaam. Hierdoor worden al deze Chakra’s telkens weer opnieuw geactiveerd en schoon gehouden.


Shōden behoort uit 4 initiaties te bestaan. Diverse moderne Reikisystemen hanteren andere aantallen en ook andere initiaties methoden.

Ik richt mij voornamelijk op de originele Usui Reiki Ryōhō methode.

Met dien verstande, dat ik, na eigen ervaring en ondervinding, er wel een aantal aanpassingen in de meditatiesfeer heb toegepast ter verrijking en verruiming van kennis. Zo werk ik zelf heel veel samen met Engelenenergie en hun aanwezige lichtstralen. Deze prachtige zuivere energie heb ik geïntegreerd binnen mijn Reiki-inwijdingen en werk ik daarnaast ook hoofdzakelijk met de aanwezigheid van mijn Meester Usui en Engelen.


Tijdens de Reiki I of Shōden initiatie, krijg je van mij, naast de 4 initiaties, ook een zorgvuldige begeleiding, meditaties en aanwijzingen wat je nu met Reiki allemaal kunt doen.
Shōden wordt tijdens een weekeind, ingedeeld in 4 dagdelen, gegeven.

Daarnaast wordt er een lunch geserveerd met biologische producten en zijn er diverse dranken, waaronder koffie/thee/water en vruchtensappen.

Aan het begin van Shōden ceremonie, reik ik een uitgebreide syllabus uit, inclusief een reiki cd, met meditatie en Reiki-timer.


De kosten van deze Shōden ( Reiki I ) initiatie zijn € 180,00 inclusief 2x een lunch, dranken, syllabus, certificaat en cd waarvan € 90 als aanbetaling/inschrijving geldt en het restant van € 90,00 een week voor de geplande datum betaald dient te zijn.


Ben je er klaar voor en wil je graag geïnitieerd worden met Shōden, vul dan onderstaand contactformulier in.

Datum van een Shōden (Reiki I) initiatie is in overleg nader te bepalen en afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.


Marion S. Elzinga

Usui Reiki Ryōhō

Reiki Master


Ymoya Residentie

Hulshorst

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

bottom of page